FILOSOFIA

Llevant Teatre recull el bagatge artístic de Teatre de Ponent, no només amb el nom (que sense contenir la paraula “Ponent” hi està estretament relacionat) sinó també en les línies de programació però vol ser també un trencament en el llenguatge, la manera de funcionar, la relació amb la ciutat… per recuperar la relació dels inicis amb el públic de la sala petita de Granollers.

En aquest sentit Llevant Teatre es proposa com un espai d’exhibició, residència i en un futur inclús creació, de projectes d’arts escèniques, sobretot vinculats a companyies emergents i nous professionals, a propostes professionals D.O. Vallès Oriental i nous llenguatges i noves escenes sense oblidar la relació amb el territori (projectes comunitaris d’arts escèniques) i les companyies ameteurs i joves que s’inicien de forma no professional al món del teatre.

Llevant Teatre es concep com un espai/equipament on s’hi trobaran creadors i públic, dos dels elements claus de les arts escènica. Creadors que mostraran les seves propostes i públic que s’arriscarà i anirà aprenent sobre les arts escèniques. Com?

 

NOUS PROFESSIONALS /
CIES. EMERGENTS:

Presentació d’obres i propostes ja tancades de companyies emergents, nous professionals (tesines de final de carrera de l’IT i altres institucions educatives ja evolucionades per ser espectacles complets) i també noves dramatúrgies (per exemple portant la presentació de les lectures ramatitzades que fa la Sala Beckett a la nostra sala)

NOUS LLENGUATGES /
NOVES ESCENES:

En el món de les arts escèniques des de fa temps s’exploren molts llenguatges i actualment la multidisciplinarietat és molt present en els espectacles d’arts escèniques. El petit format permet també l’exploració de nous llenguatges i per això a Llevant Teatre també els volem mostrar per apropar al públic diferents maneres de narrar històries. La primera temporada comencem amb TEATRE VISUAL I GESTUAL La segona temporada intentarem presentar noves escenes que treballin amb AUDIOVISUAL I ESPAI SONOR. Aquestes propostes de noves escenes s’escolliran amb criteris d’accessibilitat de l’espectacle per a tots els públics (o sigui no per a èlits expertes), no seran rareses, sinó que mostren històries en diferents formats, de forma comprensible, o que impacten positivament al públic. (no volem que la gent tingui ganes de marxar de mig espectacle perquè no entén res i no el captiva). Aquesta línia d’exhibició a la llarga pretén establir sinergies amb les produccions artístiques de RUFA (Espai d’Arts, Centre Audiovisual, Espai d’Arts en moviment, etc.)

FUTURS PROFESSIONALS:

Presentació d’obres i propostes ja tancades de companyies emergents, nous professionals (tesines de final de carrera de l’IT i altres institucions educatives ja evolucionades per ser
espectacles complets) i també noves dramatúrgies (per exemple portant la presentació de les lectures dramatitzades que fa la Sala Beckett a la nostra sala)

D.O. VALLÈS ORIENTAL:

Hi haurà un espai per representar produccions professionals de la comarca. (o inclús s’incentivarà a directors i intèrprets perquè presentin alguna cosa).

PROJECTES SINGULARS:

Tenint en compte que el projecte rep ajuda de l’Ajuntament de Granollers i també la vocació de creació de públic, l’espai també estarà obert a exhibir propostes que sorgeixin de projectes singulars comunitaris (serveis socials, educació, cultura). A part, també s’oferiran les obres de la Cia. Teatre de Ponent en el context del projecte Teatre i Literatura.

GRANOLLERS A ESCENA:

Durant el mes de maig
l’espai s’obrirà a intèrprets no professionals amb equips professionals al darrera (direcció, escenografia i llum i so)

PONENT JOVE:

Durant els mesos de juny i
juliol, també hi ha la possibilitat d’obrir-se a grups de joves amb projectes escènics i granes de mostrar-lo. Tant aquesta línia com la de Granollers a Escena es desmarcaran a mode de CICLE de l’exhibició professional (per evitar que la gent prengui Llevant Teatre com un teatre ameteur).

APRENDRE TEATRE,
TOT FENT TEATRE:

Exhibició de tallers d’escoles d’arts escèniques de la ciutat.